فراخوان ارائه خدمات ثبت نام شوراهای شهر و روستا

بسمه تعالی

قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت شهری و روستایی

با توجه به هماهنگی بعمل آمده با وزارت کشور از امروز ۹۵/۱۲/۱۸ کلیه دفاتر میتوانند با مراجعه به سایت کانون و طی دوره آموزشی و صرفا از طریق شبکه ساین نسبت به ارائه خدمات ثبت نام شوراهای شهر و روستا اقدام نمایند پس از گذراندن دوره سیستم روز شنبه برای تست باز خواهد بود و دفاتر میتوانند به صورت تستی نسبت به ورود اطلاعات اقدام نمایند
روز شنبه اخر وقت کلیه اطلاعات وارده حذف و از روز یکشنبه ورود اطلاعات به صورت واقعی انجام خواهد شد
و پس از این مرحله متقاضیان برای تایید نهایی به فرمانداریها و بخشداریها مراجعه خواهند کرد
نرخ خدمات نیز به صورت قطعی تا قبل از ثبت نام اعلام خواهد شد
دقت در ورود اطلاعات و تکریم ارباب رجوع از همه عزیزان مورد انتظار است