فراخوان نرم افزار فروش بلیط قطار و هواپیما- دفاتر اراک

بسمه تعالی

دفاتر محترم اراک

احتراماً به استحضار می رساند جهت شرکت در فراخوان نرم افزار فروش بلیط قطار و هواپیما درخواست خود را بصورت مکتوب ( سربرگ دفتر) تا ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۲ برای این انجمن ارسال نمائید.

لازم به ذکر است تعداد دفاتر مورد نیاز حداکثر ۱۵ دفتر می باشد.