نامه استانداری-عدم ایجاد باجه دفاتر در دستگاهها

بسمه تعالی

سلام علیکم

مدیران محترم دفاترپیشخوان جهت همکاری گزارش مکتوب خود را نسبت به دفاتر خاطی(درخصوص نامه استانداری) به دفتر انجمن به شماره ذیل فکس نموده تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد. ضمنأ تأییدیه فکس خود را نیز از دفتر انجمن با شماره ای که در ذیل درج گردیده دریافت نمائید.

شماره فکس: ۳۴۰۶۴۴۶۹

شماره تماس:۳۳۶۸۳۸۸۹

 

photo_2017-01-30_12-52-59