فراخوان بنیاد شهید- مهلت ۳ روزه

بسمه تعالی

مدیران محترم دفاتر
پیرو اطلاعیه شماره ۲ فراخوان و افزوده شدن اولین سرویس بنیاد شهید در درگاه کانون، بدینوسیله به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان دولت کشور می رساند، امکان اخذ درس و آموزش سرویس صدور معرفی نامه سازمان بنیاد شهید، صرفا تا تاریخ ۹۵/۱۱/۱۱ فعال خواهد بود .لذا دفاتر میبایست هر چه سریعتر نسبت به گذراندن دوره آموزشی در سامانه epishkhan.ir اقدام نمایند. باتوجه به اینکه مقرراست ،اطلاع رسانی از طریق رسانه های جمعی به ایثارگران عزیزصورت پذیرد لذا لیست دفاتر ثبت نام شده از طریق بنیاد شهید به مراکز ارسال شده ،بنابراین دفاتری که در طرح شرکت ننمایند پس از مهلت قانونی امکان اطلاع رسانی برایشان در اولویت نخواهد بود.

دسترسی این سرویس و خدمات آتی سازمان بنیاد شهید، پس از گذراندن دوره آموزش مجازی فعال خواهد شد.