فراخوان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

بسمه تعالی

مدیران محترم دفاتر شهرستانهای : خمین ، تفرش ، کمیجان ، خنداب و آشتیان

احتراماً به اطلاع می رساند جهت شرکت در فراخوان واگذاری امور مربوط به کارت هوشمند رانندگان و ناوگان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تا تاریخ ۹۵/۱۱/۱۰ روز یکشنبه اعلام آمادگی خود را به این انجمن اعلام فرمائید.