گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

اطلاعیه

بسمه تعالی

سلام علیکم

احتراما به استحضار کلیه مدیران محترم دفاتر پیشخوان می رساند با توجه به مشکل بوجود آمده در سامانه صدور قبض المثنی شرکت گاز استان مشکل سامانه یرطرف گردیده لذا از دفاتر شهرستانها تقاضا می گردد برای دریافت قبض خام جدید المثنی شرکت گاز، یه شرکت گاز شهرستان مربوطه مراجعه نمایند ضمنا دفاتر اراک جهت دریافت قبض المثنی به دفتر انجمن مراجعه نمایند.

با تشکر

انجمن صنفی دفاترپیشخوان استان