گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / فراخوان ها / فراخوان فنی و حرفه ای- دفاتر استان

فراخوان فنی و حرفه ای- دفاتر استان

بسمه تعالی

مدیران محترم دفاتر استان

احتراماً با توجه به جلسه هماهنگی دفاتر با دستگاههای خدمات دهنده در حضور اعضای محترم کارگروه مورخ ۹۵/۹/۲۵  و نیز مثبت بودن نظر اداره فنی و حرفه ای مبنی بر افزایش دفاتر در سطح استان جهت ارائه خدمات آن اداره مقتضی است دفاتر متقاضی نسبت به اعلام آمادگی خود به صورت مکتوب نامه ای به انجمن ارسال نمایند.

مهلت ارسال درخواست دفاتر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۱۵

فکس ۳۴۰۶۴۴۶۹

ایمیل pish_markazi@yahoo.com

پیگیری ۳۳۶۸۳۸۸۲