گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

اخطار!

بسمه تعالی

                                                                                                             (آخرین اخطار)

مدیران محترم دفاترپیشخوان استان مرکزی

 

سلام علیکم

با عنایت به آخرین اخطار به شما جهت پرداخت بدهی به شرکت گاز استان (قبوض المثنی) مقتضی است حداکثر تا پایان وقت اداری ۹۵/۱۰/۷ اقدام نمائید بدیهی است مسئوایت عدم پرداخت به عهده مدیر دفتر می باشد. ضمنا مجددأ متذکر میگردد دفاتر فیش های واریزی را ممهور به مهر دفتر نموده و به دفتر انجمن ارسال نمایند.

شماره حساب(بانک ملی): ۲۱۷۴۶۳۵۲۰۴۰۰۶

شناسه واریز: ۱۲۰۱۲۵

شماره فکس:۳۴۰۶۴۴۶۹

باتشکر

انجمن صنفی دفاترپیشخوان استان