اعلام کاندیداتوری بازرسین انجمن

بسمه تعالی مدیران محترم دفاتر استان مرکزی احتراماً به اطلاع می رساند مدیرانی که متقاضی کاندید شدن برای انتخابات بازرس انجمن استان می باشند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ساعت ۱۳ درخواستهای مکتوب خود را برای انجمن با مهر دفتر ارسال نمایند و اصل آن را در روز جلسه مجمع همراه خود بیاورند. لازم …

اعلام کاندیداتوری بازرسین انجمن ادامه »