گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

قابل توجه دفاترپیشخوان شهرستان اراک برگزاری جلسه در مرکز بهداشت شهرستان اراک

سلام علیکم قابل توجه کلیه مدیران محترم دفاترپیشخوان شهرستان اراک. تمامی مدیران محترم دفاتر شهرستان اراک الزاماً جهت جلوگیری از پلمپ رأس ساعت ۱۱/۴۵ دقیقه روز شنبه مورخ ۹۹/۰۲/۱۳ در محل سالن جلسات مرکز بهداشت شهرستان اراک فاز یک (هپکو) حضور بهم رسانند.

ادامه مطلب »

تحویل در اسرع وقت تعهدنامه اجرای دستورالعمل بهداشتی تکمیل شده دفاتر به انجمن

سلام علیکم قابل توجه کلیه مدیران محترم دفاترپیشخوان استان احتراما به استحضار می رساند دفاتر در اسرع وقت تعهد نامه اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی را به انجمن ارسال(پست) نمایند. در غیر اینصورت تبعات عدم تکمیل و ارسال تعهد نامه به عهده مدیر دفتر می باشد.ضمنا اصل فرم تکمیل شده( باامضاء و ممهور به مهر دفتر) را به انجمن ارسال نمایید.با تشکر …

ادامه مطلب »