معرفی اعضاء

اعضای انجمن

مشاهده تلفن اعضای هیات رییسه فقط برای اعضای سایت ممکن میباشد . ابتدا اول وارد شوید [auth text=’نمایش فقط برای اعضا’] حاج احمد اقاباقری رییس :    ۰۹۱۸۱۶۱۳۲۲۳ اسماعیل براتی نایب رییس :  ۰۹۱۸۱۶۵۱۴۲۷ غلامرضاغلامی خزانه دار:   ۰۹۱۸۱۶۲۱۳۸۰ سیدوحیدصدرائی عضو:  ۰۹۱۲۳۵۵۲۶۴۰ محموداکبری دبیر:۹۱۸۸۴۷۶۰۹۰ سیدمحسن بطائی عضوهیات ریسه:   ۰۹۱۸۸۶۱۵۵۶۵ بازرسین: ۱_محسن پارسا ۰۹۱۸۳۶۳۰۹۷۷ ۲-حسین باقری منفرد: ۰۹۱۸۳۴۹۸۸۰۷  …

اعضای انجمن ادامه »