پست

اعلام جلسه دفاتر پیشخوان با اداره کل پست

مدیران محترم دفاتر استان مرکزی با سلام و احترام از کلیه مدیران محترم دفاتر استان (به جز دفاتر شهرستان ساوه و خمین )دعوت بعمل می آید تا در جلسه با اداره کل پست و با حضور جناب آقای عباسی مدیر کل محترم پست استان در روز سه شنبه مورخ ۹۸/۸/۱۴ ساعت ۹ در محل سالن …

اعلام جلسه دفاتر پیشخوان با اداره کل پست ادامه »