گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

مطالب اخیر

آزمون مجتمع فنی تهران (بخشنامه های همراه اول )

مدیران محترم دفاتر به اطلاع می رساند لزوماً می بایستی  در آزمون مجتمع فنی تهران (بخشنامه های همراه اول ) شرکت نمایند. ضمناً آزمون اینترنت و کامپیوتر را شامل نمی شود و دفاتر از دادن آزمون آن خودداری مایند.

ادامه مطلب »

تمدید پروانه دفتر

مدیران محترم دفاتر استان احتراماً باتوجه به الزام انجام مراحل تمدید پروانه دفتر با مهلت حداکثر یک ماه قبل از اتمام تاریخ انقضاء مقتضی دفاترمحترم مراحل مربوطه ( فرم آن در ادامه مطلب)را پیگیری نمایند فلذا لیست دفاتر همراه با زمان اتمام مهلت پروانه ها در ادامه مطلب درج گردیده است.

ادامه مطلب »